+45 97 46 43 00

Eleftersyn


Et eleftersyn har til formål at beskytte køber og sælger i forbindelse med ejerskifte af fast ejendom. Eleftersyn er en del af huseftersynsordningen som involverer både tilstandsrapport og elinstallationsrapport. Med udgangspunkt i disse rapporter udarbejdes tilbuddet på en ejerskifteforsikring. Derfor er et eleftersyn en afgørende faktor i forbindelse med ejerskifte.


Ring og få en uforpligtende snak om hvordan vi kan udføre dit eleftersyn på tlf
97 46 43 00.

Bliv fritaget for det 10-årige ansvar som sælger

Hvis du står overfor at skulle sælge din bolig, så har du som udgangspunkt et retligt ansvar for den solgte bolig i de efterfølgende 10 år. Dette kan i nogle tilfælde være en meget bekostelig affære. Derfor er det altid en god ide at tegne en ejerskifteforsikring, som fritager dig for dette ansvar, så du kan komme videre i din nye bolig frem for at bekymre dig om din gamle. Samtidig beskytter ejerskifteforsikringen køber mod evt. fejl og mangler der ikke er anført i de udarbejdede rapporter.

Hvis du som sælger vil fritages for dette ansvar, skal du kunne fremvise en elinstallationsrapport, en tilstandsrapport, et tilbud på en ejerskifteforsikring samt tilbyde at betale halvdelen af forsikringspræmien, før køber underskriver den aktuelle købsaftale.

Elinstallationsrapporten

På baggrund af det el-eftersyn vi udfører af din bolig, udarbejder vi en elinstallationsrapport. Dette er en skriftlig rapport, der involverer de resultater vi har fået i forbindelse med gennemgangen af din ejendom. I rapporten findes optegnelser over hvorvidt elinstallationerne i ejendommen er funktionsdygtige og holder sig indenfor den gældende lovgivning.

Krav til autorisation

For at have lov til at varetage elinstallationsrapporten skal den tilsynsførende instans være enten fuldt autoriserede (hvilket El-Center Vest er) eller delautoriserede inden for el i boliger. Begrænsningen i en delautorisation er at autorisationen er begrænset til eleftersyn i boliger og ikke i forbindelse med fællesinstallationer, som det eksempelvis er tilfældet i ejerlejligheder. Hvis du vil være på den sikre side, er det letteste for dig at vælge en tilsynsførende med fuld autorisation.

Vil du høre nærmere? - Klik her

Autorisationen til at udføre eleftersyn og udfærdige elinstallationsrapporten udstedes af Sikkerhedsstyrelsen.    

Læs mere hos Sikkerhedsstyrelsen